Användarvillkor


Generellt

VegetariskMat.com erbjuder tips, vegetarisk mat och förmedlar beställningar av vegetarisk catering mellan kunden och det cateringföretag som kunden valt. Syftet med VegetariskMat.com är att kunden ska kunna jämföra priser på vegetarisk catering, få tips på vegetarisk mat och beställa maten. Det faktiska priset kan avvika beroende på typ av maträtt, cateringföretag och andra omständigheter. VegetariskMat.com ansvarar inte för försenade eller uteblivna cateringbokningar eller gruppbeställningar till följd av tekniska problem, omständigheter hos cateringföretaget eller andra omständigheter utanför VegetariskMat.com:s kontroll.

Pris jämförelse och bokning

För att använda VegetariskMat.com måste du ha fyllt 18 år. All personinformation som anges vid prisjämförelse och bokning ska vara korrekt och tillhöra den person som använder tjänsten. VegetariskMat.com ansvarar inte för försenade eller uteblivna cateringtjänster till följd av otillräcklig eller felaktig information i bokningsformuläret. Den catering / restaurang kunden har valt att boka med ansvarar för genomförandet av beställningen. Reklamation av maten (den catering kunden köpt) ska göras hos cateringföretaget. Priser; VegetariskMat.com har som mål att alltid hålla priserna på siten uppdaterade. Det kan dock förekomma att priserna på siten avviker från de faktiska priserna hos respektive hemsida och cateringöfretag. Det faktiska priset hos cateringfirman gäller oavsett om priset som visas på VegetariskMat.com är högre eller lägre än det faktiska priset.

Personuppgifter

Personuppgifter

VegetariskMat.com samlar in och hanterar personuppgifter inom ramen för EU:s allmänna dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR). För att kunna genomföra en beställning hos www.vegetariskmat.com tar vi emot följande personuppgifter om dig som kund:
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Postummer
• Stad
Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att den cateringfirma som kunden valt att samarbeta med ska kunna utföra tjänsten. Kunden får alltid information om vilken cateringfirma som får ta del av personuppgifterna innan bokningen genomförs. Genom att genomföra bokningen eller sändning av olika formulär på sidan godkänner kunden att personuppgifterna delas med restaurangen/cateringföretaget. VegetariskMat.com kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen som beskrivs i dessa villkor såvida inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lagen, av lagliga, skatte- eller tillsynsmässiga anledningar, eller för annat legitimt och lagligt affärsändamål. Personuppgifterna överförs inte till en stat som inte ingår i EU eller är ansluten till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Betalning

Betalning sker direkt till det cateringfirman som kunden har valt att boka med och med något av de betalsätt som cateringfirman erbjuder (normalt kontanter och betalkort). Alla priser på VegetariskMat.com är inklusive moms om inget annat anges. Villkorsändringar VegetariskMat.com har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta att använda VegetariskMat.com efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen. Kontaktuppgifter och organisationsnummer

Kontakta VegetariskMat.com på info@vegetariskmat.com