Hur påverkar vegetarisk mat miljön?

Du visste säkert att en vegetarisk livsstil har positiva effekter på miljön, men vet du hur och varför?

mammals
mammals

Vegetarisk mat har nämligen inte bara positiva effekter för djuren och din hälsa utan för miljön. Vegetarisk kost avger mindre CO2 vid produktion och konsumtion. Baljväxter och potatis är exempel på vegetariska livsmedel som har lägst utsläpp medans exempelvis nötkött ligger högst på listan.  Läs mer om vegetariska livsmedels påverkan här. Idag finns det fler djur som är till för att ätas än vad det finns människor. Denna bilden ”mammals” illustrerar det på ett bra sätt. De ljusgråa bitarna är alla djur som vi använder till föda och de mörkgråa rutorna i mitten är oss människor. Utsläppen uppstår när man tar hand om alla dessa djur. Framförallt är kossor en stor bov eftersom de släpper ut mycket metangas (som är mycket sämre för miljön än CO2). Utsläppen kommer oftast från djurens matsmältning, från stall och gödsel och från den energi det går åt att framställa fodret. Varför är det ens värt att tänka på miljön ? Att vi människor påverkar vår jord (genom våra koldioxid utsläpp och matutsläpp) är vi rörande överens om, även om det finns kritiker. I med många andra länder har Sverige hög konsumtion av kött även om trenden visar att köttkonsumtionen minskar. Att värna om klimatet ligger i allas intresse eftersom att växthuseffekten gör att jorden successivt värms upp. När jorden blir allt varmare förändras klimatet eftersom att bland annat isarna i nordpolen smälter. När isarna smälter tillkommer vatten som skulle varit is, som nu skall fördelas ut i världens hav. Detta innebär att vattennivåerna höjs och städer kommer att översvämmas. När isarna smälter finns det också risk att golfströmmen (som förser oss i norden med värme) avtar. Man har redan idag sett indicier som tyder på att golfströmmen avtar . Skulle golfströmmen avta kan det skapa extremväder antingen i form av värme eller kyla och det skulle kunna innebära att Norden blir obeboeligt. Dessa effekter sker inte bara i Norden utan på andra ställen runt om i världen, där ett varmare klimat kan ge större svängningar och extremväder. Läs mer om vad som händer när värmen på jorden höjs Vad kan man göra åt det? Förbränning av fossila bränslen är fortfarande största boven för förhöjd växthuseffekt men att ändra sin kost och bli vegan eller vegetarian är ett steg i rätt riktning. En vegan släpper ut cirka 1/4 av genomsnittliga förbrukningen. Den genomsnittliga förbrukningen ligger på cirka 1,8 ton per år och en vegan avger cirka 500 kg växthusgaser. Så värnar du om miljön, djuren och din hälsa är det väl värt att bli vegan. Hur ser din matkonsumtion ut? Här kan du testa din klimatpåverkan Testa din klimatpåverkan här och här kan du använda klimatkalkylatorn  

Att leva hållbart är något som blir mer och mer aktuellt för alla som bor på jorden. Att äta vegetarisk mat är ett led i vägen mot en hållbar och rättvis framtid. Det finns även andra viktiga åtgärder man som privatperson kan göra för att förbättra miljön. Man kan exempelvis hjälpa till att efterfråga miljövänlig och bra el. Energiproduktion är något som har diskuterats allt mer senaste tiden och att hitta bra el genom att jämföra olika aktörers elproduktion, elpriser och elavtal.